Wie is wie

Organisatie Kunstkring Hardegarijp

De organisatie van de Kunstkring Hardegarijp bestaat uit het bestuur en vier commissies

Bestuur                               taak
Leonor Lindner                     voorzitter
Jan Geert van Diepen          penningmeester
Erna Jansen                         secretaris
Ewald Walta                         commissie logistiek
Simon Meinema                   commissie concerten

KKH-commissie Concerten
Simon Meinema
Frans Douwe Slot
Dimitri Ivanov
Tobias Borsboom

KKH-commissie Muziek rond de Vleugel
Erna Jansen
Simon Meinema
Jan Willem Zwart

KKH-commissie Vrienden van de Vleugel
Toon van Aert
Simon Meinema

KKH-commissie Logistiek
Ewald Walta
Tonny Huisink
Marja Heldeweg
Eelkje de Vries
Wilko Struiksma
Pieter de Beer
Jan Geert van Diepen
Toon van Aert

KKH-PR
Ewald Walta
Toon van Aert
Simon Meinema