Wie is wie

Organisatie Kunstkring Hardegarijp

De organisatie van de Kunstkring Hardegarijp bestaat uit het bestuur en vier commissies

Bestuur                               taak
Chris Kuitert                         voorzitter
Toon van Aert                       penningmeester
Erna Jansen                         secretaris
Jan Geert van Diepen          commissie logistiek
Simon Meinema                   commissie concerten
Ewald Walta                         pr

KKH-commissie Concerten (kwaliteit en organisatie van concerten)
Simon Meinema
Frans Douwe Slot
Dimitri Ivanov
Hessel bij de Leij

KKH-commissie Muziek rond de Vleugel (kwaliteit en organisatie amateurconcerten) Simon Meinema
Jan Willem Zwart

KKH-commissie Vrienden van de Vleugel (onderhoud vleugel)
Fokke Zijlstra
Frans Douwe Slot
Hessel bij de Leij

KKH-commissie Logistiek (catering en transport vleugel)
Jan Geert van Diepen
Tonny Huisink
Marja Heldeweg
Wilko Struiksma
Klas Hiemstra
Hein Arendsen
Vicky Knepflé
Pieter de Beer
Ewald Walta

KKH-PR
Ewald Walta