Leerling-Gezel-Meester

De Kunstkring Hardegarijp kent drie muzikale activiteiten die zich van elkaar onderscheiden in niveau. Zij laat zich hierbij graag inspireren door het ‘Leerling-Gezel-Meester’ model. Het eerste niveau is dat van de Leerling, dit zijn zij die muziek maken op amateurniveau. Het tweede niveau is dat van de Gezel, dit zijn zij die ambitieus zijn, een hoog speelniveau hebben en die hard willen werken om een topmusicus te worden. Het derde niveau is dat van de Meester, dit is het hoogste niveau. Dit zijn zij die afgestudeerd zijn aan een vakopleiding als uitvoerend musicus en in binnen- en buitenland concerten geven. Voor al deze drie niveaus biedt Stichting Kunstkring Hardegarijp een podium.

De Leerlingen hebben podium bij ‘Muziek rond de Vleugel’ en dit vindt plaats iedere laatste zondag van de maanden mei tot en met oktober op Fogelsangh State in Veenklooster. Hier komen zij als amateurmusici bijeen omdat zij het leuk vinden om iets van hun repertoire te laten horen en met anderen te delen. Kortom “Muziek rond de Vleugel”. In dit programma treft u de agenda aan van ‘Muziek rond de Vleugel’ onder het kopje ‘Leerling’.

De Gezellen hebben podium bij de jaarlijkse bijeenkomst van de “Vrienden van de Vleugel”. Soms, bij uitmuntende prestatie, heeft een Gezel een plaats op het podium van de Meester. Onder het kopje “Gezel” in dit programma treft u de aankondiging aan van dit concert.

 De Meesters hebben podium in de (huis)concertserie van Kunstkring Hardegarijp. Deze concerten vinden vanaf 1996 plaats bij mensen thuis in de huiskamer op diverse locaties in de wijde omgeving van Hurdegaryp. De doelstelling om hoogwaardige kamermuziek in huiselijke kring te laten horen wordt hiermee gerealiseerd. Ter afwisseling van de huisconcerten organiseert Kunstkring Hardegarijp eenmaal per jaar een zomeravondconcert. Ook hier treedt een Meester voor het voetlicht.