AVG verklaring

datum 7 dec 2022

AVG verklaring stichting Kunstkring Hardegarijp (KKH)

De aan Stichting Kunstkring Hardegarijp verstrekte persoonlijke gegevens zullen uitsluitend en alleen gebruikt worden voor de doelstelling van Stichting Kunstkring Hardegarijp en zullen niet gedeeld worden met of verstrekt worden aan derden. Het staat u ten allen tijde vrij om Stichting Kunstkring Hardegarijp te verzoeken de door u verstrekte gegevens te verwijderen uit onze administratie. Stichting Kunstkring Hardegarijp zal op uw verzoek alle gegevens uit haar administratie verwijderen.