Organisatie Kunstkring Hardegarijp

De stichting heeft een bestuur dat er op toeziet of alles goed gaat. De commissies doen het uitvoerende werk:

de concert commissie legt contact met musici, overlegt over het programma, de locatie en de gage;
de logistieke commissie houdt zich op het praktische vlak bezig en maakt voor ieder concert het draaiboek waarin staat wie wat wanneer doet. Rondom het concert zelf is deze commissie actief met de inrichting van de huiskamer tot concertzaaltje. Indien noodzakelijk wordt onze eigen vleugel tijdelijk verhuisd van zijn thuisbasis, Fogelsangh State in Veenklooster, naar de locatie. Daarnaast wordt gezorgd voor van  het innen van de entreegelden en de catering. Dit alles in goed overleg met de bewoners van de locatie. De leden van de concert commissie.
PR verzorgt de publiciteit, onderhoudt contact met sponsors en zorgt voor de input op deze website.

De stichting heeft een ideëel, non-profit karakter en wordt gerund door enthousiaste vrijwillige medewerkers.

Musici

Optredende musici zijn professionals; een enkele keer gaat het om jonge talenten die nog in de laatste fase zitten van hun opleiding. De stichting is bekend bij Muziek Centrum Nederland die met de kamermuziekserver een digitale ontmoetingsplaats heeft voor musici en podia. Zie daarvoor http://www.kamermuziekserver.nl

Uitvoeringspraktijk

Zowel musici als luisteraars beleven het aangeboden concept als een verrijking voor het ervaren van klassieke muziek: de vaak genoemde drempel voor klassieke muziek wordt verlaagd, doordat er vaak door de musici zelf uitleg wordt gegeven en er na het concert gelegenheid is elkaar informeel te ontmoeten, onder het genot van een hapje en drankje tegen geringe prijs. Spontaan ontstaan dan soms muzikale toegiften door een of meerdere van de aanwezigen!

Zo nu en dan doet zich de gelegenheid voor iets bijzonders te organiseren: een concert in de open lucht, op het water, in een state of een stins of een boerenschuur. De Kunstkring heeft het vertrouwen gewonnen van de organisatie van het prestigieuze driejaarlijks Internationaal Liszt Concours voor jonge pianisten. De prijswinnaar geeft  een exclusief concert voor de Kunstkring.

Publiek- en sponsorwerving

Voor elk concert ontvangen de vaste bezoekers per email een aankondiging. Via lokale media en flyers en de website wordt het publiek op de hoogte gesteld van een concert. Er zijn (relatief kleine) sponsoren per concert (in natura en in pecunia), die vermeld worden op de programma’s, en er zijn algemene sponsoren die de algemene activiteiten van de stichting ondersteunen. Er wordt voornamelijk publiciteit of advertentiegelegenheid geboden; er zijn geen loges of VIP-achtige zetels in de aanbieding. Sponsors krijgen wel een beperkt aantal vrijkaarten aangeboden, naar rato van hun steun.