Concertkaart(en) bestelformulier

  concertdatum: 11 febr 2023
  voornaam
  achternaam
  aantal kaarten à €20/stuk
  bedrag in euro's

  datum
  Je e-mailadres

  Zodra het bedrag is overgemaakt op bankrekening NL65 RABO 0104 8595 71 t.n.v. Kunstkring Hardegarijp, ontvangt u een e-mail met de bevestiging van de ontvangst.