Agenda

Na een zeer geslaagd bordesconcert van Tobias Borsboom is er op  zondagmiddag 6 september een bordesconcert door

Frans Douwe Slot en Dmitry Ivanov

op Fogelsanghstate. Zij spelen 3 sonates voor piano en viool en wel van Bach, Beethoven en Brahms. Aanvang 14 uur. Bij slecht weer is er een binnenlocatie. Reserveren kan via het tabblad ‘Reserveren’. 

Frans Douwe en Dmitry zijn beiden actief lid in de muzische commissie van KKH. Het concert is ook ter ondersteuning aan hen beiden. Wilt u een  donatie geven, dan kunt u dat doen.

* Verheugend nieuws is dat het 12e Internationale Franz Liszt Pianoconcours zal plaats vinden van 16 t/m 22 november 2020. De winnaar van het Franz Liszt Pianoconcours geeft bij Kunstkring Hardegarijp een concert op een nog nader te bepalen datum in 2021,  in MFC It Maskelyn, Easter Omwei 5, 9254 GM Hurdegaryp. 

* De muziekmiddagen van  Muziek rond de Vleugel op Fogelsangh State kunnen helaas niet plaats vinden dit jaar.  Het museum is door de coronamaatregelen gesloten en evenmenten kunnen nien plaatsvinden. Wilt u een idee over wat u kunt verwachten in 2021,  ga naar Muziek rond de Vleugel.

Iedereen die zich ingeschreven heeft voor de Nieuwsbrief krijgt persoonlijk bericht over de nieuwe agenda.