Agenda

* Al konden er geen concerten gegeven worden, Kunstkring Hardegarijp heeft wel plannen gemaakt.

Reserveer alvast de volgende data: 19 juni 2021, 7 of 14 augustus 2021, 9 oktober 2021.

* De muziekmiddagen van  Muziek rond de Vleugel op Fogelsangh State kunnen helaas niet plaats vinden dit jaar.  Het museum is door de coronamaatregelen gesloten en evenementen kunnen niet plaatsvinden. Wilt u een idee over wat u kunt verwachten,  ga naar Muziek rond de Vleugel.

Iedereen die zich ingeschreven heeft voor de Nieuwsbrief krijgt persoonlijk bericht over de nieuwe agenda.