Visie

Kunstkring Hardegarijp, “Leerling – Gezel – Meester”.

De vleugel is een instrument, zeg maar het gereedschap, waarmee de bouwmeester zijn bouwwerk maakt. Met zijn gereedschap gaat hij aan het werk om zijn idee vorm te geven.

Muziek is zo een vorm waaraan een idee voorafgegaan is en de bouwmeester met gebruikmaking van zijn instrumenten dit idee tot uitdrukking brengt zodat hij zijn boodschap door kan geven aan hen die luisteren. Mozart is hiervan een groot voorbeeld. Als Vrijmetselaar wist hij de muziek zo vorm te geven dat alle voor hem belangrijke thema’s in zijn meesterwerken besloten lagen. Zijn opera De Zauberflote is hiervoor exemplarisch.

Concerten

Binnen de activiteiten van Kunstkring Hardegarijp hebben wij in de concertpraktijk de Meesters op het podium, zeg maar het hoogste niveau waarbij de winnaar van het Internationaal Frans Liszt Pianoconcours hiervoor het meest symbool staat. Deze winnaar heeft het gehele traject van het leerlingschap, het gezelschap en het meesterschap doorlopen en laat met gebruikmaking van ons instrument, de vleugel, zijn of haar bouwwerk zien.

Vrienden van de Vleugel

Inmiddels hebben wij ook de gezellen op ons podium. Eens per jaar komen jonge mensen die studeren aan de Ferwerda Akademie naar Fogelsangh State om daar hun kunnen aan ons te laten zien. Of moet ik zeggen horen? Het is immers het gereedschap, onze vleugel, wat wij zien en die ons de klank van het idee in muziek laat horen.

Dat de klank en idee hoorbaar is doet blijken aan de reacties van het publiek, zij zijn geraakt en voelen zich verbonden met elkaar, verbonden door de verbindende kracht van het instrument, de verbindende kracht van het leven, dat heet muziek!

Muziek rond de Vleugel

Een groot aantal van deze mensen bespeelt zelf een instrument, thuis, alleen of met vrienden, als amateur, zeg maar als leerling, waar de instrumenten de brug naar verbinding zijn.